ПРОИЗВОДСТВО НА ПЕЛЕТНИ СЪОРАЖЕНИЯ С АВТОМАТИЧЕН ГОРИВЕН ПРОЦЕС