ПРОИЗВОДСТВО НА ПЕЛЕТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ

Производство на пелетни съоражения по индивидуален проект за по-големи площи,   промишлени и не промишлени предприятия, училища, детски градини и др.