ПРОИЗВОДСТВО НА ПЕЛЕТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ С АВТОМАТИЧЕН ГОРИВЕН ПРОЦЕС

Пелетeн котел
FIRESTAR WK12 (12кW)
За отопляема площ ~ до 70m2
Цветова гама – Черен
Стандарт на изпитване:  EN 303-5: 2012

Година на производство: 2023

Пелетeн котел
FIRESTAR WK18 (18кW)
За отопляема площ ~ до 100m2
Цветова гама – Черен
Стандарт на изпитване:  EN 303-5: 2012

Година на производство: 2023

Пелетeн котел
FIRESTAR WK25 (25кW)
За отопляема площ ~ до 140m2
Цветова гама – Черен
Стандарт на изпитване:  EN 303-5: 2012

Година на производство: 2023

Пелетeн котел
FIRESTAR WK33 (33кW)
За отопляема площ ~ до 190m2
Цветова гама – Черен
Стандарт на изпитване:  EN 303-5: 2012

Година на производство: 2023

Производство на пелетни съоражения по индивидуален проект за по-големи площи, 
 промишлени и не промишлени предприятия, училища, детски градини и др.