Сезонна енергийна ефективност 91%
Дизайн 100%
Сервиз и обслужване 100%