Обслужване


Особено важно за безпороблемната и безопастна работа на каминта/котела е почистването от сажди и пепел. Не трябва да се допуска запушване на комина, както и запушване на ходовете на камината/котела. Правилната работа може да разберем по горенето на огъня. Ако в горивната пота се натрупват неизгорели пелети, огъня е кълбовиден, придружен с пушек и стъклото бързо почернява, основната причина е запушване. Илюстрация:

Илюстрация 1 – Неправилно горене

Илюстрация 2 – Неправилно горене

Друга причина е прекалено много подаване на пелети или прекалено намален вентилатор при горене на пелети с лошо качество. Неправилното горене може да предизвика запалване на пелетите в бункера, бързо износване на горивната пота, висок разход на пелети, неприятна миризма и др. При правилното горене, пелетите в горивната пота трябва да са на дъното, а огъня трябва да бъде изострен на горе. Илюстрация:


Илюстрация 1 – Правилно горене

Илюстрация 2 – Правилно горене

След приключване на работа на камината/котела горивната пота трябва да остава чиста и отворите видими. Илюстрация:


След приключване на горивния процес горелката трябва да изглежда така

След приключване на горивния процес горелката трябва да изглежда така