ПРОИЗВОДСТВО НА ПЕЛЕТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ

Оперативна програма околна среда - ОПОС

Оперативна програма "Околна среда" (ОПОС) е предназначена за подпомагане развитието на по-конкурентоспособна нисковъглеродна икономика с ефикасно и устойчиво ползване на ресурсите, опазване на околната среда, намаляване на емисиите и предотвратяване на загубата на биоразнообразие.

Проекти в процес на изпълнение: