ПРОИЗВОДСТВО НА АВТОМАТИЗИРАНИ ПЕЛЕТНИ СИСТЕМИ

Продуктите отговарят на всички европейски изисквания съгласно Регламент № 305/2011 по БДС EN 14785:2006

Продуктов каталог

Цени и специални предложения


Пелетна камина с водна риза FIRESTAR W20
Отопляема площ ~ от 50 до 80м2

ДетайлиПелетен котел
FIRESTAR W35
Отопляема площ ~ от 120 до 200м2

Детайли


Пелетна камина с водна риза FIRESTAR W30
Отопляема площ ~ от 70 до 140м2

ДетайлиПелетен котел
FIRESTAR W40
Отопляема площ ~ от 160 до 250м2

Детайли


Пелетен котел
FIRESTAR W20
Отопляема площ ~ от 50 до 80м2

Детайли


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Shadow
Slider